KAUÇUK HORTUMLAR

ABS

Alçak Basınçlı Su Hortumu

OBS

Orta Basınçlı Su Hortumu

YBS

Yüksek Basınçlı Su Hortumu

SSH

Sanayi Tipi Su Hortumu

BZV

Bezli Verici

SBE

Spiral Su Emici

TLS

Su Alıcı - Verici

KSS

Sıcak Su

SSB

Sıcak Su A&V Boğumlu

HHK

Hafif Hizmet Hava

NHK

Normal Hizmet Hava

AHK

Ağır Hizmet Hava

TLH

Toz ve Hava Emme

CV

Çimento Verici

CAV

Çimento A & V

BCAV

Boğumlu Çimento A & V

SND

Kumlama

SLB

Silobas

AKV

Akaryakıt Verici 10 Atm

AKAV

Akaryakıt A & V

ASV

Asit Verici Hortum

ASAV

Asit Alıcı - Verici Hortum

SOV

Solvent Verici Hortum

SOAV

Solvent Alıcı - Verici Hortum

YH

Yalıtkan Hortum

BBH

Bez Buhar

ATB

Cam Elyaflı Buhar

GV

Mavi Özel Hortum Verici

GAV

Mavi Özel Hortum A & V NR

GBY

Mavi Özel Hortum Yıkama

KLF

Kılıf Hortumu